Javna ustanova za zaštitu i očuvanje prirode Ličko-senjske županije

JU za zaštitu i očuvanje prirode LSŽ obavlja djelatnosti zaštite, održavanja i promicanja zaštićenog područja u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara te nadzire provođenje uvjeta i mjera zaštite prirode na području kojim upravlja te sudjeluje u prikupljanju podataka u svrhu praćenja stanja očuvanosti prirode (monitoring). Ustanova također upravlja područjem ekološke mreže koje je zaštićeno u kategorijama kojima upravlja ustanova, odnosno područjem ekološke mreže koje nije zaštićeni dio prirode sukladno Zakonu o zaštiti prirode te osigurava očuvanje područja ekološke mreže u okviru svoje nadležnosti.