Monitoring velikog vodenjaka u Krbavskom polju

JU za zaštitu i očuvanje prirode LSŽ je u suradnji s udrugom Hyla obavila prvi dio terenskog monitoringa velikog vodenjaka (Triturus carnifex) u području ekološke mreže HR2000632 Krbavsko polje. U sjevernom i zapadnom dijelu Krbavskog polja (Bunić, Podlapača, Laudonov gaj) zabilježeno je 57 odraslih jedinki strogo zaštićenog velikog vodenjaka (Triturus carnifex), 4 jedinke planinskog vodenjaka…