NAJAVA: Praćenje stanja nerazgranjenog srpca u području ekološke mreže Dolac Sekulića

Dolac Sekulića je dio jedinstvene europske ekološke mreže Natura 2000. Radi se o brdskoj livadi smještenoj u južnom dijelu Ličkog Sredogorja na području Smokrića pokraj Lovinca. Ovo područje je dio istočno-submediteranske zajednice suhih travnjaka tipa Scorzoneretalia villosae. Stanište je nerazgranjenog srpca ili nerazgranjene pilice (Klasea lycopifolia). Ova biljna vrsta je zaštićena prema Europskoj direktivi o…