Dogovorena suradnja JU za zaštitu i očuvanje prirode Ličko-senjske županije s JU Nacionalni park „Una“ iz Bosne i Hercegovine

Djelatnici JU za zaštitu i očuvanje prirode Ličko-senjske županije su 26. listopada posjetili Nacionalni park „Una“ u Bosni i Hercegovini. Posjet je bio radnog karaktera tijekom kojega je u Bihaću održan sastanak s direktorom Nacionalnog parka „Una“ g. Amarildom Mulićem. Na sastanku je bilo riječi o postojećem stanju zaštite rijeke Une, te načinu i mjerama…

Kartiranje i monitoring potočnog raka u Krbavici

JU za zaštitu i očuvanje prirode Ličko-senjske županije je u suradnji s udrugom ADIPA provela inicijalna istraživanja za kartiranje i monitoring potočnog raka (Austropotamobius torrentium) u potoku Krasulja u području ekološke mreže HR2001049 Krbavica. Podaci prikupljeni ovim istraživanjem koristit će se za izradu plana upravljanja ovom strogo zaštićenom vrstom. Potočni rak je obično rasprostranjen u…