U tijeku izrada plana upravljanja posebnim rezervatom šumske vegetacije „Laudonov gaj“

Posebni rezervat šumske vegetacije „Laudonov gaj“ je zaštićeno područje prirode od državnog značenja koje obuhvaća 29.21 ha povijesne šume hrasta lužnjaka zasađene sredinom 18. stoljeća. Područje je smješteno u sjeverozapadnom dijelu Krbavskog polja, neposredno uz prometnicu koja vodi od Bunića prema naselju Krbava i nalazi se u administrativnom sastavu Općine Udbina. Dio je veće šumsko-gospodarske…