Kartiranje i inventarizacija vaskularne flore Ličke Plješivce i Ličkog Pounja

Javna ustanova za zaštitu i očuvanje prirode Ličko-senjske županije je u suradnji s udrugom Biom provela kartiranje i inventarizaciju vaskularne flore na 25 različitih stanišnih tipova prema „Nacionalnoj klasifikaciji staništa“ zastupljenih na području Ličke Plješivice i Ličkog Pounja. Dio obrađivanih stanišnih tipova uključen je u ekološku mrežu Natura 2000 Lička Plješivica. To su stanišni tipovi…