Our Blog

Discover recent news and events!

Posebni rezervat Laudonov gaj uređuje se za prijem posjetitelja

Danas je u prostoru Javne ustanove za zaštitu i očuvanje prirode Ličko-senjske županije u Gospiću potpisan ugovor o pružanju usluga izrade glavnog projekta za uspostavu poučne staze u posebnom rezervatu Laudonov gaj. Za ovaj posao je u postupku jednostavne nabave odabrana zajednica ponuditelja Kreativni krajobrazi d.o.o. i ASCOM-invest d.o.o. specijalizirana za krajobrazna uređenja zaštićenih područja…

Read more

Zaštićena područja prirode označena tablama dobrodošlice

Javna ustanova za zaštitu i očuvanje prirode Ličko-senjske županije označila je standardnim tablama dobrodošlice zaštićena područja prirode kojima upravlja. Table su postavljene na ulazu u posebni rezervat šumske vegetacije „Laudonov gaj“ u Krbavskom polju, posebni botanički rezervat „Lun-divlje masline“ na otoku Pagu te značajni krajobraz „Bijeli Potoci-Kamensko“ na Ličkoj Plješivici. Također je na desetak lokacija…

Read more

Javna ustanova za zaštitu i očuvanje prirode Ličko-senjske županije domaćin godišnjeg skupa ravnatelja županijskih javnih ustanova za zaštitu prirode u Hrvatskoj

Ovaj je tjedan u Otočcu održan trodnevni godišnji skup ravnatelja javnih ustanova za zaštitu prirode svih županija u Republici Hrvatskoj. Uglednim gostima dobrodošlicu u Grad Otočac te Ličko-senjsku županiju uputili su gradonačelnik grada Otočca g Goran Bukovac i ličko-senjski župan, g. Ernest Petry uz prigodna obraćanja. Ravnateljica i domaćin skupa gđa. Tomislava Maratović Jurković je…

Read more

Kartiranje i inventarizacija vaskularne flore Ličke Plješivce i Ličkog Pounja

Javna ustanova za zaštitu i očuvanje prirode Ličko-senjske županije je u suradnji s udrugom Biom provela kartiranje i inventarizaciju vaskularne flore na 25 različitih stanišnih tipova prema „Nacionalnoj klasifikaciji staništa“ zastupljenih na području Ličke Plješivice i Ličkog Pounja. Dio obrađivanih stanišnih tipova uključen je u ekološku mrežu Natura 2000 Lička Plješivica. To su stanišni tipovi…

Read more

Važno arheološko nalazište na Ličkoj Plješivici – lička planina čuva tajne iz prapovijesti

Djelatnici Javne ustanove za zaštitu i očuvanje prirode Ličko-senjske županije su tijekom terenskog obilaska speleološkog objekta na Ličkoj Plješivici otkrili ostatke prapovijesne keramike. Novo arheološko nalazište je špilja jamskog tipa s relativno strmim hodnikom nagiba 60-700. Na podu speleološkog objekta, u njegovu površinskom dijelu, opaženi su ulomci keramičkog posuđa i nekoliko metara dalje ostaci životinjskih…

Read more

Akcija čišćenja u posebnom rezervatu „Laudonov gaj“

Zajedničkim trudom Javne ustanove za zaštitu i očuvanje prirode Ličko-senjske županije, šumarija Udbina i Korenica te Općine Udbina u srijedu je provedena akcija čišćenja u posebnom rezervatu šumske vegetacije „Laudonov gaj“. Iz zaštićenog područja su uklonjeni ostaci objekta srušenog u Domovinskom ratu. Sanirano područje je pripremljeno za radove postavljanja drvene sjenice koja će imati funkciju…

Read more

Nacionalni park „Una“ i Javna ustanova za zaštitu i očuvanje prirode Ličko-senjske županije sklopili sporazum o suradnji za zaštitu i očuvanje šireg porječja rijeke Une

Javna ustanova za zaštitu i očuvanje prirode Ličko-senjske županije i Nacionalni park Una u susjednoj Bosni i Hercegovini su dogovorili i formalizirali suradnju sklapanjem Sporazuma o zajedničkim aktivnostima na zaštiti i očuvanju šireg porječja rijeke Une u dodirnim pograničnim dijelovima Ličko-senjske županije i Unsko-sanskog kantona, na razmeđi kojih protječe ova iznimna rijeka. Događaj je izazvao…

Read more

Svjetski dan divljih vrsta – 3. ožujka – World wildlife day

Svjetski dan divljih vrsta ove se godine obilježava s temom “Oporavak ključnih vrsta za obnovu ekosustava” te je posvećen upravo obnovi bioraznolikosti i ekosustava kao temelja kvalitete naših života i samog opstanka. Gubitak biološke raznolikosti, vrsta, staništa i ekosustava predstavlja egzistencijalnu prijetnju životu na Zemlji. Ljudi se posvuda oslanjaju na zdrave i funkcionalne ekosustave i…

Read more