Our Blog

Discover recent news and events!

Kartiranje i monitoring livadnog procjepka i nerazgranjenog srpca u područjima ekološke mreže

JU za zaštitu i očuvanje prirode LSŽ je u suradnji sa stručnjacima botaničarima iz udruge Biom izvršila kartiranje i monitoring dviju zaštićenih biljnih vrsta: livadnog procjepka (Scilla litardierei) i nerazgranjenog srpca (Klasea lycopifolia). Monitorinzi su vršeni u četiri područja ekološke mreže kojima upravlja JU za zaštitu i očuvanje prirode LSŽ i to: u području ekološke…

Read more

Zaštićena područja prirode u funkciji održivog razvoja Ličko-senjske županije

Javna ustanova za zaštitu i očuvanje prirode Ličko-senjske županije, u okviru svoje djelatnosti, organizira i provodi program „Razvoj okvira za održivo upravljanje posjetima u zaštićena područja prirode kojima upravlja Javna ustanova za zaštitu i očuvanje prirode Ličko-senjske županije“. Tom je prigodom danas, u prostorima Javne ustanove u Gospiću, održan radni sastanak na kojem je razmatrana…

Read more

NAJAVA: Praćenje stanja nerazgranjenog srpca u području ekološke mreže Dolac Sekulića

Dolac Sekulića je dio jedinstvene europske ekološke mreže Natura 2000. Radi se o brdskoj livadi smještenoj u južnom dijelu Ličkog Sredogorja na području Smokrića pokraj Lovinca. Ovo područje je dio istočno-submediteranske zajednice suhih travnjaka tipa Scorzoneretalia villosae. Stanište je nerazgranjenog srpca ili nerazgranjene pilice (Klasea lycopifolia). Ova biljna vrsta je zaštićena prema Europskoj direktivi o…

Read more

FOTO: Čarobna ljepota krajobraza u Lapačkom polju

Pozivamo Vas da pogledate fotografije koje je snimio stručni voditelj Javne ustanove za zaštitu i očuvanje prirode Ličko-senjske županije na području Općine Donji Lapac, u samom podnožju Ličke Plješivice. Fotografije govore mnogo više od riječi o čarobnoj ljepoti krajobraza za koju je „glavni krivac“ livadni procjepak (Scilla litardierei), strogo zaštićena biljna vrsta zbog koje je…

Read more

Poskoci iz Malog Kamenskog

Poskok (Vipera ammodytes) je zmija otrovnica iz porodice ljutica (Viperidae). Uz riđovku (Vipera berus) i planinskog žutokruga (Vipera ursinii) jedina je otrovnica koja ima prirodno stanište na području Republike Hrvatske. Poskoka je lako razlikovati od drugih zmija zbog izraženog roščića koji se nalazi na glavi životinje. U Ličko-senjskoj županiji vrlo je česta i široko rasprostranjena…

Read more

Priča o Jadovi i pijorima

Rijeka Jadova je desna pritoka rijeke Like. Izvorište Jadove nalazi se na području Gornje Ploče. Rijeka teče istočnom stranom Ličkog polja kroz zaseoke Mogorić, Pavlovac Vrebački, Vrebac i Barlete a u blizini Gospića se ulijeva u rijeku Liku. Ukupna duljina toka Jadove iznosi 41.2 km. Tok Jadove je nestalan sa značajnim oscilacijama vodotoka. Rijeka izrazito…

Read more

Monitoring velikog vodenjaka u Krbavskom polju

JU za zaštitu i očuvanje prirode LSŽ je u suradnji s udrugom Hyla obavila prvi dio terenskog monitoringa velikog vodenjaka (Triturus carnifex) u području ekološke mreže HR2000632 Krbavsko polje. U sjevernom i zapadnom dijelu Krbavskog polja (Bunić, Podlapača, Laudonov gaj) zabilježeno je 57 odraslih jedinki strogo zaštićenog velikog vodenjaka (Triturus carnifex), 4 jedinke planinskog vodenjaka…

Read more

FOTO: Biljke i životinje zaštićenih područja prirode

S dolaskom proljeća i toplijih dana, djelatnici Javne ustanove za zaštitu i očuvanje prirode Ličko-senjske županije intenzivirali su terenske obilaske zaštićenih područja. Dio terenskih obilazaka proveden je u okviru priprema za predstojeće monitoringe zaštićenih vrsta: livadnog procjepka (Scilla litardierei), nerazgranjenog srpca (Serratula lycopifolia), velikog vodenjaka (Triturus carnifex) i potočnog raka (Austropotamobius torrentium). U galeriji fotografija…

Read more