Posebni rezervat Laudonov gaj uređuje se za prijem posjetitelja

Danas je u prostoru Javne ustanove za zaštitu i očuvanje prirode Ličko-senjske županije u Gospiću potpisan ugovor o pružanju usluga izrade glavnog projekta za uspostavu poučne staze u posebnom rezervatu Laudonov gaj. Za ovaj posao je u postupku jednostavne nabave odabrana zajednica ponuditelja Kreativni krajobrazi d.o.o. i ASCOM-invest d.o.o. specijalizirana za krajobrazna uređenja zaštićenih područja…

Zaštićena područja prirode označena tablama dobrodošlice

Javna ustanova za zaštitu i očuvanje prirode Ličko-senjske županije označila je standardnim tablama dobrodošlice zaštićena područja prirode kojima upravlja. Table su postavljene na ulazu u posebni rezervat šumske vegetacije „Laudonov gaj“ u Krbavskom polju, posebni botanički rezervat „Lun-divlje masline“ na otoku Pagu te značajni krajobraz „Bijeli Potoci-Kamensko“ na Ličkoj Plješivici. Također je na desetak lokacija…

Javna ustanova za zaštitu i očuvanje prirode Ličko-senjske županije domaćin godišnjeg skupa ravnatelja županijskih javnih ustanova za zaštitu prirode u Hrvatskoj

Ovaj je tjedan u Otočcu održan trodnevni godišnji skup ravnatelja javnih ustanova za zaštitu prirode svih županija u Republici Hrvatskoj. Uglednim gostima dobrodošlicu u Grad Otočac te Ličko-senjsku županiju uputili su gradonačelnik grada Otočca g Goran Bukovac i ličko-senjski župan, g. Ernest Petry uz prigodna obraćanja. Ravnateljica i domaćin skupa gđa. Tomislava Maratović Jurković je…

Kartiranje i inventarizacija vaskularne flore Ličke Plješivce i Ličkog Pounja

Javna ustanova za zaštitu i očuvanje prirode Ličko-senjske županije je u suradnji s udrugom Biom provela kartiranje i inventarizaciju vaskularne flore na 25 različitih stanišnih tipova prema „Nacionalnoj klasifikaciji staništa“ zastupljenih na području Ličke Plješivice i Ličkog Pounja. Dio obrađivanih stanišnih tipova uključen je u ekološku mrežu Natura 2000 Lička Plješivica. To su stanišni tipovi…

Važno arheološko nalazište na Ličkoj Plješivici – lička planina čuva tajne iz prapovijesti

Djelatnici Javne ustanove za zaštitu i očuvanje prirode Ličko-senjske županije su tijekom terenskog obilaska speleološkog objekta na Ličkoj Plješivici otkrili ostatke prapovijesne keramike. Novo arheološko nalazište je špilja jamskog tipa s relativno strmim hodnikom nagiba 60-700. Na podu speleološkog objekta, u njegovu površinskom dijelu, opaženi su ulomci keramičkog posuđa i nekoliko metara dalje ostaci životinjskih…

Akcija čišćenja u posebnom rezervatu „Laudonov gaj“

Zajedničkim trudom Javne ustanove za zaštitu i očuvanje prirode Ličko-senjske županije, šumarija Udbina i Korenica te Općine Udbina u srijedu je provedena akcija čišćenja u posebnom rezervatu šumske vegetacije „Laudonov gaj“. Iz zaštićenog područja su uklonjeni ostaci objekta srušenog u Domovinskom ratu. Sanirano područje je pripremljeno za radove postavljanja drvene sjenice koja će imati funkciju…

Nacionalni park „Una“ i Javna ustanova za zaštitu i očuvanje prirode Ličko-senjske županije sklopili sporazum o suradnji za zaštitu i očuvanje šireg porječja rijeke Une

Javna ustanova za zaštitu i očuvanje prirode Ličko-senjske županije i Nacionalni park Una u susjednoj Bosni i Hercegovini su dogovorili i formalizirali suradnju sklapanjem Sporazuma o zajedničkim aktivnostima na zaštiti i očuvanju šireg porječja rijeke Une u dodirnim pograničnim dijelovima Ličko-senjske županije i Unsko-sanskog kantona, na razmeđi kojih protječe ova iznimna rijeka. Događaj je izazvao…

Svjetski dan divljih vrsta – 3. ožujka – World wildlife day

Svjetski dan divljih vrsta ove se godine obilježava s temom “Oporavak ključnih vrsta za obnovu ekosustava” te je posvećen upravo obnovi bioraznolikosti i ekosustava kao temelja kvalitete naših života i samog opstanka. Gubitak biološke raznolikosti, vrsta, staništa i ekosustava predstavlja egzistencijalnu prijetnju životu na Zemlji. Ljudi se posvuda oslanjaju na zdrave i funkcionalne ekosustave i…

U Udbini održana druga radionica za izradu plana upravljanja posebnim rezervatom „Laudonov gaj“

Uz nazočnost predstavnika regionalne i lokalne uprave, turističke zajednice i mještana u Udbini je u organizaciji Javne ustanove za zaštitu i očuvanje prirode Ličko-senjske županije održana druga radionica za izradu plana upravljanja posebnim rezervatom šumske vegetacije “Laudonov gaj”. Tema druge radionice je uređenje rezervata za prijem posjetitelja te uloga ovog zaštićenog područja prirode u procesu…

U tijeku izrada plana upravljanja posebnim rezervatom šumske vegetacije „Laudonov gaj“

Posebni rezervat šumske vegetacije „Laudonov gaj“ je zaštićeno područje prirode od državnog značenja koje obuhvaća 29.21 ha povijesne šume hrasta lužnjaka zasađene sredinom 18. stoljeća. Područje je smješteno u sjeverozapadnom dijelu Krbavskog polja, neposredno uz prometnicu koja vodi od Bunića prema naselju Krbava i nalazi se u administrativnom sastavu Općine Udbina. Dio je veće šumsko-gospodarske…