Počinje projektiranje Planinskog centra na Bijelim Potocima

U prostorima Javne ustanove za zaštitu i očuvanje prirode Ličko-senjske županije je sklopljen ugovor o javnoj nabavi za pružanje usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije za projekt „Planinski centar Bijeli Potoci-Natura 2000 tematski park“. U postupku javne nabave odabran je izvođač Zelena gradnja d.o.o. iz Varaždina. Ugovor u iznosu od 86.125,00 € će se financirati sredstvima projekta…

Prvi korak ka izgradnji planinskog centra na Bijelim Potocima

Ministar regionalnog razvoja i fondova Europske unije g. Šime Erlić i ravnateljica Javne ustanove za zaštitu i očuvanje prirode Ličko-senjske županije gđa. Tomislava Maratović Jurković sklopili su u prostorima Ličko-senjske županije, uz ugodno domaćinstvo župana g. Ernesta Petrya, ugovor o financiranju izrade projektne dokumentacije za projekt uređenja Planinskog centra „Bijeli Potoci“ u značajnom krajobrazu „Bijeli…

Lička Plješivica u fokusu zbivanja

Na Ličkoj Plješivici će se graditi novi i moderni planinski centar za prijem posjetitelja. Naime, Javna ustanova za zaštitu i očuvanje prirode Ličko-senjske županije je uz predanu podršku ličko-senjskog župana g. Ernesta Petrya polučila još jedan značajan uspjeh. Pripremljena je inicijalna ideja za projektni prijedlog izgradnje i uređenja multifunkcionalnog izletničko-rekreacijsko-edukacijskog kompleksa u zaštićenom području prirode…

Laudonov gaj – zaboravljeni biser Like

Lika je širokoj javnosti poznata kao pravi prirodni dragulj. Surova krška prostranstva mitskoga Velebita sa zapadne strane i zeleni, strmi obronci Ličke Plješivice na istoku kao dvije sklopljene ruke čuvaju prostranstva pastelnih i širokih polja kojima vijugaju ličke ponornice: Lika, Gacka i Krbava. Izuzetno rijetka naseljenost ovih područja, u kombinaciji s kompleksnom klimom koja ima…

Posebni rezervat Laudonov gaj uređuje se za prijem posjetitelja

Danas je u prostoru Javne ustanove za zaštitu i očuvanje prirode Ličko-senjske županije u Gospiću potpisan ugovor o pružanju usluga izrade glavnog projekta za uspostavu poučne staze u posebnom rezervatu Laudonov gaj. Za ovaj posao je u postupku jednostavne nabave odabrana zajednica ponuditelja Kreativni krajobrazi d.o.o. i ASCOM-invest d.o.o. specijalizirana za krajobrazna uređenja zaštićenih područja…

Zaštićena područja prirode označena tablama dobrodošlice

Javna ustanova za zaštitu i očuvanje prirode Ličko-senjske županije označila je standardnim tablama dobrodošlice zaštićena područja prirode kojima upravlja. Table su postavljene na ulazu u posebni rezervat šumske vegetacije „Laudonov gaj“ u Krbavskom polju, posebni botanički rezervat „Lun-divlje masline“ na otoku Pagu te značajni krajobraz „Bijeli Potoci-Kamensko“ na Ličkoj Plješivici. Također je na desetak lokacija…

Javna ustanova za zaštitu i očuvanje prirode Ličko-senjske županije domaćin godišnjeg skupa ravnatelja županijskih javnih ustanova za zaštitu prirode u Hrvatskoj

Ovaj je tjedan u Otočcu održan trodnevni godišnji skup ravnatelja javnih ustanova za zaštitu prirode svih županija u Republici Hrvatskoj. Uglednim gostima dobrodošlicu u Grad Otočac te Ličko-senjsku županiju uputili su gradonačelnik grada Otočca g Goran Bukovac i ličko-senjski župan, g. Ernest Petry uz prigodna obraćanja. Ravnateljica i domaćin skupa gđa. Tomislava Maratović Jurković je…

Kartiranje i inventarizacija vaskularne flore Ličke Plješivce i Ličkog Pounja

Javna ustanova za zaštitu i očuvanje prirode Ličko-senjske županije je u suradnji s udrugom Biom provela kartiranje i inventarizaciju vaskularne flore na 25 različitih stanišnih tipova prema „Nacionalnoj klasifikaciji staništa“ zastupljenih na području Ličke Plješivice i Ličkog Pounja. Dio obrađivanih stanišnih tipova uključen je u ekološku mrežu Natura 2000 Lička Plješivica. To su stanišni tipovi…

Važno arheološko nalazište na Ličkoj Plješivici – lička planina čuva tajne iz prapovijesti

Djelatnici Javne ustanove za zaštitu i očuvanje prirode Ličko-senjske županije su tijekom terenskog obilaska speleološkog objekta na Ličkoj Plješivici otkrili ostatke prapovijesne keramike. Novo arheološko nalazište je špilja jamskog tipa s relativno strmim hodnikom nagiba 60-700. Na podu speleološkog objekta, u njegovu površinskom dijelu, opaženi su ulomci keramičkog posuđa i nekoliko metara dalje ostaci životinjskih…

Akcija čišćenja u posebnom rezervatu „Laudonov gaj“

Zajedničkim trudom Javne ustanove za zaštitu i očuvanje prirode Ličko-senjske županije, šumarija Udbina i Korenica te Općine Udbina u srijedu je provedena akcija čišćenja u posebnom rezervatu šumske vegetacije „Laudonov gaj“. Iz zaštićenog područja su uklonjeni ostaci objekta srušenog u Domovinskom ratu. Sanirano područje je pripremljeno za radove postavljanja drvene sjenice koja će imati funkciju…