Dogovorena suradnja JU za zaštitu i očuvanje prirode Ličko-senjske županije s JU Nacionalni park „Una“ iz Bosne i Hercegovine

Djelatnici JU za zaštitu i očuvanje prirode Ličko-senjske županije su 26. listopada posjetili Nacionalni park „Una“ u Bosni i Hercegovini. Posjet je bio radnog karaktera tijekom kojega je u Bihaću održan sastanak s direktorom Nacionalnog parka „Una“ g. Amarildom Mulićem. Na sastanku je bilo riječi o postojećem stanju zaštite rijeke Une, te načinu i mjerama…

Kartiranje i monitoring potočnog raka u Krbavici

JU za zaštitu i očuvanje prirode Ličko-senjske županije je u suradnji s udrugom ADIPA provela inicijalna istraživanja za kartiranje i monitoring potočnog raka (Austropotamobius torrentium) u potoku Krasulja u području ekološke mreže HR2001049 Krbavica. Podaci prikupljeni ovim istraživanjem koristit će se za izradu plana upravljanja ovom strogo zaštićenom vrstom. Potočni rak je obično rasprostranjen u…

Djelatnici JU za zaštitu i očuvanje prirode LSŽ na XV. Skupu stručnih službi u Jastrebarskom

Djelatnici JU za zaštitu i očuvanje prirode Ličko-senjske županije sudjelovali su na trodnevnom 15. Skupu stručnih službi javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže koji se održao u Jastrebarskom, 29. rujna – 01. listopada. Na skupu se sudionicima, između ostalih, obratio i ravnatelj ZZOP-a dr.sc. Aljoša Duplić pri čemu je prezentirao glavne…

Kartiranje i monitoring livadnog procjepka i nerazgranjenog srpca u područjima ekološke mreže

JU za zaštitu i očuvanje prirode LSŽ je u suradnji sa stručnjacima botaničarima iz udruge Biom izvršila kartiranje i monitoring dviju zaštićenih biljnih vrsta: livadnog procjepka (Scilla litardierei) i nerazgranjenog srpca (Klasea lycopifolia). Monitorinzi su vršeni u četiri područja ekološke mreže kojima upravlja JU za zaštitu i očuvanje prirode LSŽ i to: u području ekološke…

Zaštićena područja prirode u funkciji održivog razvoja Ličko-senjske županije

Javna ustanova za zaštitu i očuvanje prirode Ličko-senjske županije, u okviru svoje djelatnosti, organizira i provodi program „Razvoj okvira za održivo upravljanje posjetima u zaštićena područja prirode kojima upravlja Javna ustanova za zaštitu i očuvanje prirode Ličko-senjske županije“. Tom je prigodom danas, u prostorima Javne ustanove u Gospiću, održan radni sastanak na kojem je razmatrana…

NAJAVA: Praćenje stanja nerazgranjenog srpca u području ekološke mreže Dolac Sekulića

Dolac Sekulića je dio jedinstvene europske ekološke mreže Natura 2000. Radi se o brdskoj livadi smještenoj u južnom dijelu Ličkog Sredogorja na području Smokrića pokraj Lovinca. Ovo područje je dio istočno-submediteranske zajednice suhih travnjaka tipa Scorzoneretalia villosae. Stanište je nerazgranjenog srpca ili nerazgranjene pilice (Klasea lycopifolia). Ova biljna vrsta je zaštićena prema Europskoj direktivi o…

FOTO: Čarobna ljepota krajobraza u Lapačkom polju

Pozivamo Vas da pogledate fotografije koje je snimio stručni voditelj Javne ustanove za zaštitu i očuvanje prirode Ličko-senjske županije na području Općine Donji Lapac, u samom podnožju Ličke Plješivice. Fotografije govore mnogo više od riječi o čarobnoj ljepoti krajobraza za koju je „glavni krivac“ livadni procjepak (Scilla litardierei), strogo zaštićena biljna vrsta zbog koje je…

Poskoci iz Malog Kamenskog

Poskok (Vipera ammodytes) je zmija otrovnica iz porodice ljutica (Viperidae). Uz riđovku (Vipera berus) i planinskog žutokruga (Vipera ursinii) jedina je otrovnica koja ima prirodno stanište na području Republike Hrvatske. Poskoka je lako razlikovati od drugih zmija zbog izraženog roščića koji se nalazi na glavi životinje. U Ličko-senjskoj županiji vrlo je česta i široko rasprostranjena…