NAJAVA: Praćenje stanja nerazgranjenog srpca u području ekološke mreže Dolac Sekulića

Dolac Sekulića je dio jedinstvene europske ekološke mreže Natura 2000. Radi se o brdskoj livadi smještenoj u južnom dijelu Ličkog Sredogorja na području Smokrića pokraj Lovinca. Ovo područje je dio istočno-submediteranske zajednice suhih travnjaka tipa Scorzoneretalia villosae. Stanište je nerazgranjenog srpca ili nerazgranjene pilice (Klasea lycopifolia). Ova biljna vrsta je zaštićena prema Europskoj direktivi o…

FOTO: Čarobna ljepota krajobraza u Lapačkom polju

Pozivamo Vas da pogledate fotografije koje je snimio stručni voditelj Javne ustanove za zaštitu i očuvanje prirode Ličko-senjske županije na području Općine Donji Lapac, u samom podnožju Ličke Plješivice. Fotografije govore mnogo više od riječi o čarobnoj ljepoti krajobraza za koju je „glavni krivac“ livadni procjepak (Scilla litardierei), strogo zaštićena biljna vrsta zbog koje je…

Poskoci iz Malog Kamenskog

Poskok (Vipera ammodytes) je zmija otrovnica iz porodice ljutica (Viperidae). Uz riđovku (Vipera berus) i planinskog žutokruga (Vipera ursinii) jedina je otrovnica koja ima prirodno stanište na području Republike Hrvatske. Poskoka je lako razlikovati od drugih zmija zbog izraženog roščića koji se nalazi na glavi životinje. U Ličko-senjskoj županiji vrlo je česta i široko rasprostranjena…

Priča o Jadovi i pijorima

Rijeka Jadova je desna pritoka rijeke Like. Izvorište Jadove nalazi se na području Gornje Ploče. Rijeka teče istočnom stranom Ličkog polja kroz zaseoke Mogorić, Pavlovac Vrebački, Vrebac i Barlete a u blizini Gospića se ulijeva u rijeku Liku. Ukupna duljina toka Jadove iznosi 41.2 km. Tok Jadove je nestalan sa značajnim oscilacijama vodotoka. Rijeka izrazito…

Monitoring velikog vodenjaka u Krbavskom polju

JU za zaštitu i očuvanje prirode LSŽ je u suradnji s udrugom Hyla obavila prvi dio terenskog monitoringa velikog vodenjaka (Triturus carnifex) u području ekološke mreže HR2000632 Krbavsko polje. U sjevernom i zapadnom dijelu Krbavskog polja (Bunić, Podlapača, Laudonov gaj) zabilježeno je 57 odraslih jedinki strogo zaštićenog velikog vodenjaka (Triturus carnifex), 4 jedinke planinskog vodenjaka…

FOTO: Biljke i životinje zaštićenih područja prirode

S dolaskom proljeća i toplijih dana, djelatnici Javne ustanove za zaštitu i očuvanje prirode Ličko-senjske županije intenzivirali su terenske obilaske zaštićenih područja. Dio terenskih obilazaka proveden je u okviru priprema za predstojeće monitoringe zaštićenih vrsta: livadnog procjepka (Scilla litardierei), nerazgranjenog srpca (Serratula lycopifolia), velikog vodenjaka (Triturus carnifex) i potočnog raka (Austropotamobius torrentium). U galeriji fotografija…

Svjetski dan voda

Svjetski dan voda obilježava se svake godine 22. ožujka. Ideja za ovaj međunarodni dan nastala je 22. prosinca 1992. godine u Rio de Janeiru na prijedlog UN-ove konferencije o okolišu i razvoju. Generalna skupština Ujedinjenih naroda je rezolucijom proglasila Svjetski dan voda, a prvi je obilježen 1993. godine. Od tada se svake godine određuje nova…

Javite nam ako ste uočili otpad u prirodi!

Tijekom naših redovitih terenskih obilazaka susrećemo se na žalost i s manje lijepim prizorima. Najčešće se radi o kućanskom otpadu koji je ne tako davno odložen u prirodu, pa čak i u područja koja su zaštićena prema Zakonu o zaštiti prirode. Odlaganje otpada u prirodu je neshvatljivo uzme li se u obzir da je mreža…

Pony kapitalac

Speleološki objekti jama„ Rastovača“ i jama „Pony kapitalac“ kontaminirani otpadom

JU za zaštitu i očuvanje prirode LSŽ je zaprimila dojavu Zagrebačkog speleološkog saveza o kontaminaciji speleoloških objekata jame „Rastovača“ i jame „Pony kapitalac“ otpadom antropogenog podrijetla. Ove dvije jame nalaze se uz sam rub Nacionalnog parka „Plitvička jezera“, ali nisu u granicama parka, stoga je za upravljanje njima odgovorna JU za zaštitu i očuvanje prirode…