Priča o Jadovi i pijorima

Rijeka Jadova je desna pritoka rijeke Like. Izvorište Jadove nalazi se na području Gornje Ploče. Rijeka teče istočnom stranom Ličkog polja kroz zaseoke Mogorić, Pavlovac Vrebački, Vrebac i Barlete a u blizini Gospića se ulijeva u rijeku Liku. Ukupna duljina toka Jadove iznosi 41.2 km. Tok Jadove je nestalan sa značajnim oscilacijama vodotoka. Rijeka izrazito…

Monitoring velikog vodenjaka u Krbavskom polju

JU za zaštitu i očuvanje prirode LSŽ je u suradnji s udrugom Hyla obavila prvi dio terenskog monitoringa velikog vodenjaka (Triturus carnifex) u području ekološke mreže HR2000632 Krbavsko polje. U sjevernom i zapadnom dijelu Krbavskog polja (Bunić, Podlapača, Laudonov gaj) zabilježeno je 57 odraslih jedinki strogo zaštićenog velikog vodenjaka (Triturus carnifex), 4 jedinke planinskog vodenjaka…

FOTO: Biljke i životinje zaštićenih područja prirode

S dolaskom proljeća i toplijih dana, djelatnici Javne ustanove za zaštitu i očuvanje prirode Ličko-senjske županije intenzivirali su terenske obilaske zaštićenih područja. Dio terenskih obilazaka proveden je u okviru priprema za predstojeće monitoringe zaštićenih vrsta: livadnog procjepka (Scilla litardierei), nerazgranjenog srpca (Serratula lycopifolia), velikog vodenjaka (Triturus carnifex) i potočnog raka (Austropotamobius torrentium). U galeriji fotografija…

Svjetski dan voda

Svjetski dan voda obilježava se svake godine 22. ožujka. Ideja za ovaj međunarodni dan nastala je 22. prosinca 1992. godine u Rio de Janeiru na prijedlog UN-ove konferencije o okolišu i razvoju. Generalna skupština Ujedinjenih naroda je rezolucijom proglasila Svjetski dan voda, a prvi je obilježen 1993. godine. Od tada se svake godine određuje nova…

Javite nam ako ste uočili otpad u prirodi!

Tijekom naših redovitih terenskih obilazaka susrećemo se na žalost i s manje lijepim prizorima. Najčešće se radi o kućanskom otpadu koji je ne tako davno odložen u prirodu, pa čak i u područja koja su zaštićena prema Zakonu o zaštiti prirode. Odlaganje otpada u prirodu je neshvatljivo uzme li se u obzir da je mreža…

Pony kapitalac

Speleološki objekti jama„ Rastovača“ i jama „Pony kapitalac“ kontaminirani otpadom

JU za zaštitu i očuvanje prirode LSŽ je zaprimila dojavu Zagrebačkog speleološkog saveza o kontaminaciji speleoloških objekata jame „Rastovača“ i jame „Pony kapitalac“ otpadom antropogenog podrijetla. Ove dvije jame nalaze se uz sam rub Nacionalnog parka „Plitvička jezera“, ali nisu u granicama parka, stoga je za upravljanje njima odgovorna JU za zaštitu i očuvanje prirode…

Održivo upravljanje posjetima

Razvoj okvira za održivo upravljanje posjetima u zaštićena područja prirode

JU za zaštitu i očuvanje prirode LSŽ upravlja zaštićenim područjima prirode u Ličko-senjskoj županiji. Radi se o 12 lokaliteta koji su zaštićeni prema odredbama Zakona o zaštiti prirode (3 posebna rezervata, 4 značajna krajobraza i 5 spomenika prirode), te 44 područja ekološke mreže (uključuju područja očuvanja značajna za vrste i staništa te područja očuvanja značajna…

Otpad u podzemlju i izazovi sanacije

Već na samom početku svoga djelovanja JU za zaštitu i očuvanje prirode LSŽ susreće se s nemalim problemom. U inicijalnim razgovorima s predstavnicima speleoloških udruga istaknut je problem značajnog broja speleoloških objekata na području Ličko-senjske županije u kojima su uočeni tragovi onečišćenja kućanskim otpadom. Ova zagađenja su uglavnom posljedica nesavjesnog postupanja pojedinaca. Javna ustanova je…

Novootkriveni speleološki objekt u blizini Gospića

Početkom mjeseca rujna JU za zaštitu i očuvanje prirode LSŽ je zaprimila Rješenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske o otkriću novoga speleološkog objekta u mjestu Podoštra pokraj Gospića. Novootkriveni speleološki objekt zaveden je u Katastar speleoloških objekata pod nazivom „Pećina ispod kamenoloma u selu Podoštra“. Otvor Pećine se nalazi u podnožju jugoistočne padine…