Održivo upravljanje posjetima

Razvoj okvira za održivo upravljanje posjetima u zaštićena područja prirode

JU za zaštitu i očuvanje prirode LSŽ upravlja zaštićenim područjima prirode u Ličko-senjskoj županiji. Radi se o 12 lokaliteta koji su zaštićeni prema odredbama Zakona o zaštiti prirode (3 posebna rezervata, 4 značajna krajobraza i 5 spomenika prirode), te 44 područja ekološke mreže (uključuju područja očuvanja značajna za vrste i staništa te područja očuvanja značajna…

Otpad u podzemlju i izazovi sanacije

Već na samom početku svoga djelovanja JU za zaštitu i očuvanje prirode LSŽ susreće se s nemalim problemom. U inicijalnim razgovorima s predstavnicima speleoloških udruga istaknut je problem značajnog broja speleoloških objekata na području Ličko-senjske županije u kojima su uočeni tragovi onečišćenja kućanskim otpadom. Ova zagađenja su uglavnom posljedica nesavjesnog postupanja pojedinaca. Javna ustanova je…

Novootkriveni speleološki objekt u blizini Gospića

Početkom mjeseca rujna JU za zaštitu i očuvanje prirode LSŽ je zaprimila Rješenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske o otkriću novoga speleološkog objekta u mjestu Podoštra pokraj Gospića. Novootkriveni speleološki objekt zaveden je u Katastar speleoloških objekata pod nazivom „Pećina ispod kamenoloma u selu Podoštra“. Otvor Pećine se nalazi u podnožju jugoistočne padine…