Kartiranje i inventarizacija vaskularne flore Ličke Plješivce i Ličkog Pounja

Javna ustanova za zaštitu i očuvanje prirode Ličko-senjske županije je u suradnji s udrugom Biom provela kartiranje i inventarizaciju vaskularne flore na 25 različitih stanišnih tipova prema „Nacionalnoj klasifikaciji staništa“ zastupljenih na području Ličke Plješivice i Ličkog Pounja. Dio obrađivanih stanišnih tipova uključen je u ekološku mrežu Natura 2000 Lička Plješivica. To su stanišni tipovi…

Kartiranje i monitoring potočnog raka u Krbavici

JU za zaštitu i očuvanje prirode Ličko-senjske županije je u suradnji s udrugom ADIPA provela inicijalna istraživanja za kartiranje i monitoring potočnog raka (Austropotamobius torrentium) u potoku Krasulja u području ekološke mreže HR2001049 Krbavica. Podaci prikupljeni ovim istraživanjem koristit će se za izradu plana upravljanja ovom strogo zaštićenom vrstom. Potočni rak je obično rasprostranjen u…

Kartiranje i monitoring livadnog procjepka i nerazgranjenog srpca u područjima ekološke mreže

JU za zaštitu i očuvanje prirode LSŽ je u suradnji sa stručnjacima botaničarima iz udruge Biom izvršila kartiranje i monitoring dviju zaštićenih biljnih vrsta: livadnog procjepka (Scilla litardierei) i nerazgranjenog srpca (Klasea lycopifolia). Monitorinzi su vršeni u četiri područja ekološke mreže kojima upravlja JU za zaštitu i očuvanje prirode LSŽ i to: u području ekološke…

Monitoring velikog vodenjaka u Krbavskom polju

JU za zaštitu i očuvanje prirode LSŽ je u suradnji s udrugom Hyla obavila prvi dio terenskog monitoringa velikog vodenjaka (Triturus carnifex) u području ekološke mreže HR2000632 Krbavsko polje. U sjevernom i zapadnom dijelu Krbavskog polja (Bunić, Podlapača, Laudonov gaj) zabilježeno je 57 odraslih jedinki strogo zaštićenog velikog vodenjaka (Triturus carnifex), 4 jedinke planinskog vodenjaka…