Antić Špilja – HR2001128

  

 

Bjelopolje – HR2001324

 

 

Crnačko polje – HR2000633

 

 

Dolac Sekulića – HR2001254

 

 

Jadova – HR2001272

 

 

Jezerane – HR2001295

 

 

Krbavica – HR2001049

 

 

Krbavsko polje – HR2000632

 

 

Lapačko polje – HR2000979

 

 

Lička Plješivica – HR2001058

 

 

Ličko Polje – HR2001012

 

 

Markarova špilja – HR2001127

 

 

Međugorje – Stružnica – HR2001256

 

  

Siničić špilja – HR2000119

 

 

Stajničko polje – HR2000634

 

 

Rokina bezdana – HR2001126

 

 

Vrhovinsko polje  – HR2001332

 

 

Crni vrh kod Vrhovina – HR2000876

 

Izvor Bakovac – HR2001181

 

 

Lasića špilja – HR2001442